Wieloletnie międzynarodowe badania wykazują, że pracodawcy na całym wiecie źle oceniają szereg podobnych zachowań kandydatów do pracy. To co robi najgorsze wrażenie na osobach prowadzących rozmowy kwalifikacyjne to:

 • spóźnianie się na rozmowę kwalifikacyjną

 • zachowanie pozbawione kultury, taktu i dojrzałości

 • brak zainteresowania posadą i obowiązkom

 • nadmierna nerwowość kandydata na stanowisko i brak pewności siebie

 • brak zawodowych planów na przyszłość

 • defensywny język ciała, krzyżowanie ramion, sztywna postura, brak uśmiechu

 • zainteresowanie nie posadą, lecz tym co pracodawca ma do zaoferowania

 • unikanie odpowiedzi na pytania co sprawia wrażenie jakbyśmy mieli coś do ukrycia

 • unikanie kontaktu wzrokowego

 • nie zadawanie pytań o posadę

 • nadmierne zainteresowania płacą (i dodatkami)

 • nieumiejętność płynnego wysławiania się świadcząca o braku przygotowania

 • niestosowny, lub niechlujny wygląd

 • robienie wymówek, obwinianie innych za błędy, oczernianie wcześniejszych pracodawców


Jedno z powyższych zachowań nie powinno zaszkodzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak jeśli pojawią się dwa, lub więcej z wyżej wymienionych negatywnych zachowań może sprawić, że nie dostaniesz pracy. Słabsi kandydaci na dane stanowisko przeważnie pokazują zbyt dużo negatywnych co może przesłonić nawet dobre kwalifikacje. Zrób próbę rozmowy kwalifikacyjnej i upewnij się, że zrobisz złego wrażenia na przyszłym pracodawcy.