Robienie złego wrażenia narozmowie kwalifikacyjnej

Wieloletnie międzynarodowe badania wykazują, że pracodawcy na całym wiecie źle oceniają szereg podobnych zachowań kandydatów do pracy. To co robi najgorsze wrażenie na osobach prowadzących rozmowy kwalifikacyjne to:

 • spóźnianie się na rozmowę kwalifikacyjną

 • zachowanie pozbawione kultury, taktu i dojrzałości

 • brak zainteresowania posadą i obowiązkom

 • nadmierna nerwowość kandydata na stanowisko i brak pewności siebie

 • brak zawodowych planów na przyszłość

 • defensywny język ciała, krzyżowanie ramion, sztywna postura, brak uśmiechu

 • zainteresowanie nie posadą, lecz tym co pracodawca ma do zaoferowania

 • unikanie odpowiedzi na pytania co sprawia wrażenie jakbyśmy mieli coś do ukrycia

 • unikanie kontaktu wzrokowego

 • nie zadawanie pytań o posadę

 • nadmierne zainteresowania płacą (i dodatkami)

 • nieumiejętność płynnego wysławiania się świadcząca o braku przygotowania

 • niestosowny, lub niechlujny wygląd

 • robienie wymówek, obwinianie innych za błędy, oczernianie wcześniejszych pracodawców


Jedno z powyższych zachowań nie powinno zaszkodzić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak jeśli pojawią się dwa, lub więcej z wyżej wymienionych negatywnych zachowań może sprawić, że nie dostaniesz pracy. Słabsi kandydaci na dane stanowisko przeważnie pokazują zbyt dużo negatywnych co może przesłonić nawet dobre kwalifikacje. Zrób próbę rozmowy kwalifikacyjnej i upewnij się, że zrobisz złego wrażenia na przyszłym pracodawcy.