Niektóre z informacji, które mogą okazać się przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Wielkość organizacji (mierzona rocznymi obrotami, lub ilością zatrudnianych pracowników)

 • Lokacja siedziby głównej, filii, ewentualnie linii produkcyjnej itp

 • Struktura organizacji (linie produktów, funkcje)

 • Historia rozwoju, plany rozwoju

 • Rodzaj klientów

 • Oferowane produkty, lub usługi

 • Potencjalne rynki zbytu, produkty, usługi

 • Struktura aktywów

 • Kim są potencjalni konkurenci firmy

 • Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną

 • Sposób szkolenia pracowników

 • Częstotliwość zimny personelu - jeśli jest większa niż średnia w branży może to być problem

 • Niedawne wzmianki w prasie (lokalnej, ogólnopolskiej, Internecie)

 • Sprzedaż, aktywa, zarobki

 • Współpraca z zagranicą, zagraniczne projekty

 • Jeśli firma jest na giełdzie poobserwuj wartość akcji i porównaj z konkurencją

 • Przygotuj się na odpowiedź na pytanie dlaczego chcesz pracować w tej firmie

 • Ważne jest także zapoznanie się z ewentualnymi problemami w firmie, czy całej branży, oraz z żargonem