Powinieneś unikać prostych pytań prowadzących do odpowiedzi „tak”, lub „nie”. Zadawaj bardziej złożone pytania zaczynające się od słów „kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak”. Twoje wcześniejsze przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej może pomóc Ci przygotować jakieś pytania. Poniższe pytania mogą, ale nie muszą pasować do Twojej rozmowy kwalifikacyjnej jednak mogą podsunąć jakiś pomysł o co można pytać.

Jest kilka różnych obszarów, o które możesz pytać. Na przykład:

Zakres i charakterystyka obowiązków:

 • Jeśli dostanę tę pracę jaki będzie mój zakres obowiązków?

 • Czego będziecie ode mnie oczekiwać?

 • Za co będę ponosił odpowiedzialność?

 • Czy będę musiał odbywać podróże służbowe?

 • Jakie są główne cele na danym stanowisku?

 • Jakie trudności przeważnie można napotkać przy realizowaniu tych celów?

 • Jaki jest średni czas na zrealizowanie powierzonych zadań?

 • Jakimi zasobami dysponuje firma?

 • Jaki jest najtrudniejszy aspekt pracy na tym stanowisku?

 • W jakie projekty będę zaangażowany w pierwszym roku pracy?

 • Które obowiązki (cele) mają największy priorytet?


Środowisko pracy:
 • Jaka jest kultura pracy w firmie?

 • Jakie były Twoje doświadczenia w tej pracy (na tym stanowisku)?

 • Czy będę pracował w zespole czy samodzielnie?

 • Czy mogę liczyć na pomoc jeśli moje metody pracy się nie sprawdzą?

 • Czy to nowe stanowisko pracy?

 • Dlaczego mój poprzednik odszedł z pracy?

 • Jaki jest styl zarządzania w firmie?

 • Ile osób pracuje w biurze/siedzibie firmy?

 • Jak wygląda tydzień pracy w firmie? Czy wymagane są nadgodziny?


Jakość pracy:
 • Jak mógłbyś scharakteryzować etykę pracy i filozofię ekologiczną firmy?

 • Czy firma często zmienia pracowników?


Cechy osobowości:
 • Jak z moim wykształceniem i doświadczeniem mogę przyczynić się do rozwoju firmy?

 • Jakie cechy osobowości ceni firma?

 • Jaka była ostatnio zwolniona z firmy osoba?


Produkty i usługi:
 • Co odróżnia tę firmę od konkurencji?

 • Co można ulepszyć w działaniu firmy?

 • Co firma planuje zrobić aby stać się bardziej konkurencyjną?

 • Jak firma rozwijała się przez ostatnie dwa lata?


Historia zatrudnienia, najbliższa przyszłość:
 • Czy mógłbyś opisać właściciela/szefa firma? (ma to wpływ na działanie całej firmy)

 • Czy były jakieś poważne zmiany w działaniu firmy w ciągu ostatnich dwóch lat?

 • Jakie były ostatnie sukcesy firmy?

 • Jakie są najbliższe cele na przyszłość?

 • Co sprawia, że w tej firmie pracuje się lepiej niż u konkurencji?

 • Czy firma planuje jakieś fuzje, przejęcia?


Dodatkowe pytania:
 • Dlaczego szukacie kogoś na to stanowisko?

 • Jaka jest mniej więcej ścieżka kariery osoby na tym stanowisku?

 • Ile osób pracowało na tym stanowisku w ciągu ostatnich pięciu lat?

 • Dlaczego nie zajmie tego stanowiska ktoś z obecnych pracowników firmy?

 • Kto będzie moim przełożonym?