Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Powinieneś unikać prostych pytań prowadzących do odpowiedzi „tak”, lub „nie”. Zadawaj bardziej złożone pytania zaczynające się od słów „kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak”. Twoje wcześniejsze przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej może pomóc Ci przygotować jakieś pytania. Poniższe pytania mogą, ale nie muszą pasować do Twojej rozmowy kwalifikacyjnej jednak mogą podsunąć jakiś pomysł o co można pytać.

Jest kilka różnych obszarów, o które możesz pytać. Na przykład:

Zakres i charakterystyka obowiązków:
• Jeśli dostanę tę pracę jaki będzie mój zakres obowiązków?
• Czego będziecie ode mnie oczekiwać?
• Za co będę ponosił odpowiedzialność?
• Czy będę musiał odbywać podróże służbowe?
• Jakie są główne cele na danym stanowisku?
• Jakie trudności przeważnie można napotkać przy realizowaniu tych celów?
• Jaki jest średni czas na zrealizowanie powierzonych zadań?
• Jakimi zasobami dysponuje firma?
• Jaki jest najtrudniejszy aspekt pracy na tym stanowisku?
• W jakie projekty będę zaangażowany w pierwszym roku pracy?
• Które obowiązki (cele) mają największy priorytet?

Środowisko pracy:
• Jaka jest kultura pracy w firmie?
• Jakie były Twoje doświadczenia w tej pracy (na tym stanowisku)?
• Czy będę pracował w zespole czy samodzielnie?
• Czy mogę liczyć na pomoc jeśli moje metody pracy się nie sprawdzą?
• Czy to nowe stanowisko pracy?
• Dlaczego mój poprzednik odszedł z pracy?
• Jaki jest styl zarządzania w firmie?
• Ile osób pracuje w biurze/siedzibie firmy?
• Jak wygląda tydzień pracy w firmie? Czy wymagane są nadgodziny?

Jakość pracy:
• Jak mógłbyś scharakteryzować etykę pracy i filozofię ekologiczną firmy?
• Czy firma często zmienia pracowników?

Cechy osobowości:
• Jak z moim wykształceniem i doświadczeniem mogę przyczynić się do rozwoju firmy?
• Jakie cechy osobowości ceni firma?
• Jaka była ostatnio zwolniona z firmy osoba?

Produkty i usługi:
• Co odróżnia tę firmę od konkurencji?
• Co można ulepszyć w działaniu firmy?
• Co firma planuje zrobić aby stać się bardziej konkurencyjną?
• Jak firma rozwijała się przez ostatnie dwa lata?

Historia zatrudnienia, najbliższa przyszłość:
• Czy mógłbyś opisać właściciela/szefa firma? (ma to wpływ na działanie całej firmy)
• Czy były jakieś poważne zmiany w działaniu firmy w ciągu ostatnich dwóch lat?
• Jakie były ostatnie sukcesy firmy?
• Jakie są najbliższe cele na przyszłość?
• Co sprawia, że w tej firmie pracuje się lepiej niż u konkurencji?
• Czy firma planuje jakieś fuzje, przejęcia?

Dodatkowe pytania:
• Dlaczego szukacie kogoś na to stanowisko?
• Jaka jest mniej więcej ścieżka kariery osoby na tym stanowisku?
• Ile osób pracowało na tym stanowisku w ciągu ostatnich pięciu lat?
• Dlaczego nie zajmie tego stanowiska ktoś z obecnych pracowników firmy?
• Kto będzie moim przełożonym?