Dodatkowa (druga) rozmowa kwalifikacyjna

Potencjalni pracodawcy zapraszają czasem kandydatów, których zatrudnienie poważnie rozważają na drugą - dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Szczególnie w dużych firmach, po wstępnej selekcji bardziej doświadczeni headhunterzy przeprowadzają taką rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci mogą się spodziewać bardziej szczegółowych pytań, często nawiązujących do kwestii poruszonych podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Twój rozmówca będzie wymagał podczas tej rozmowy dogłębnego przygotowania do rozmowy, oraz, że nie zaskoczy Cię żadne pytanie. Dlatego po przeprowadzeniu każdej rozmowy kwalifikacyjnej należy poddać ją analizie i wyciągać wnioski na przyszłość.